aboutStaff

CAt

Partner / Principal Architect Kazuko Akamatsu* / Shinya Omura*
Associate / Architect Yusuke Izumi / Daisuke Uchida / Akio Ono / Kaai Ono / Naoki Kajinami / Masato Kubo / Tomohiko Takahashi / Rinko Makido / Yap Minwei
Secretary + PR Yuko Takahashi / Chika Mukai

CAn

Partner / Principal Architect Yasuyuki Ito* / Susumu Uno*
Senior Associate / Architect Yasuharu Iwamuro* / Tsukasa Sasaki*
Associate / Architect Isogai Naoaki* / Daiki Isotani ** / Terutaka Ide / Haruka Okuma** / Yoshitaka Sakata / Kazunori Sasaki ** / Satoshi Suzuki / Kazuki Nakamura / Nana Yoshikawa*
* fully licensed architects (1st), ** licensed architects (2nd)

© 2019 Coelacanth and Associates all rights reserved